«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ»

19-20/10/2013 3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο

 

Εισηγήτρια: Ελένη Αγγελίδη (MEd Autism, DU Art-therapy, BSc Psychology)

 

Το παιχνίδι είναι ο τρόπος επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα παιδιά εκ φύσεως για να εξερευνήσουν και να μάθουν από το περιβάλλον, αλλά και για να κατανοήσουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους ανθρώπους. Η συμμετοχή σε ολοένα και πιο σύνθετες αλληλουχίες παιχνιδιού αναπτύσσει την ικανότητα να μαθαίνουμε, να μοιραζόμαστε συναισθήματα, να αλληλεπιδρούμε κοινωνικά και να χρησιμοποιούμε επικοινωνιακούς κώδικες με άλλους ανθρώπους.

Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) στο παιχνίδι, όταν αυτό είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε παιδιού, μπορεί να αποτελέσει ένα σπουδαίο θεραπευτικό/εκπαιδευτικό εργαλείο. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει τις θεωρητικές γνώσεις και το κατάλληλο υλικό για τη σχεδίαση και την πραγματοποίηση εξατομικευμένων ατομικών και ομαδικών θεραπευτικών/εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες (πχ. ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς) που δουλεύουν με παιδιά με ΔΑΦ και ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι σαν μέσο μάθησης και θεραπείας. Παρουσιάζονται κατάλληλοι μέθοδοι παρέμβασης για παιδιά χαμηλής, μέτριας και υψηλής λειτουργικότητας.

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο εκπαιδευτικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα (Θεωρία & Μεθοδολογία) προσφέρει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για τη δημιουργία μιας παρέμβασης μέσα από το παιχνίδι. Στη δεύτερη ενότητα (βιωματικό εργαστήρι) δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να λάβουν οι ίδιοι μέρος σε δραστηριότητες παιχνιδιού διαφόρων επιπέδων και στη συνέχεια βασιζόμενοι στην εμπειρία τους να δημιουργήσουν κατάλληλες δραστηριότητες για παιδιά διαφόρων λειτουργικοτήτων με συγκεκριμένους θεραπευτικούς/εκπαιδευτικούς στόχους.

Το περιεχόμενο της πρώτης ενότητας (Θεωρία & Μεθοδολογία) υποστηρίζεται κατά την εισήγηση με οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει PowerPoint και εκπαιδευτικά βίντεο.