“ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΑΦ”

20/3/2016, Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, Ημερίδα

Εισηγητές: Θεραπευτική ομάδα Κ.Η. ΧΑΡΑ ΙΙ

 

Στο πλαίσιο συμπλήρωσης των 10 χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας ΧΑΡΑ ΙΙ του Συλλόγου Γονέων Κηδ. και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, οργανώνεται Επιστημονική Ημερίδα με θέμα “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΑΦ”.

Σκοπός της Ημερίδας είναι να αναδειχθούν  θέματα και προβληματισμοί σχετικά με την πρώιμη παρέμβαση παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές, μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας του Κέντρου Ημέρας ΧΑΡΑ ΙΙ, θα διαπραγματευτούν θέματα σχετικά με την ανάγκη πρώιμης παρέμβασης, την ανάγκη διασύνδεσης τέτοιων δομών με φορείς της εκπαίδευσης και της υγείας, τη σημασία της εμπλοκής των γονέων στην πρώιμη παρέμβαση, τη σημασία της αξιολόγησης και της εφαρμογής εξατομικευμένων θεραπευτικών / εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την εφαρμογή επιβεβαιωμένων επιστημονικά θεραπευτικών τεχνικών στην πρώιμη παρέμβαση καθώς και την ανάγκη συνεργασίας και υποστήριξης της τοπικής κοινότητας προς την επιτυχή γενίκευση των αποτελεσμάτων.

 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες από το χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης και σε γονείς, καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας ΧΑΡΑ ΙΙ και την αναγκαιότητα λειτουργίας παρόμοιων δομών.