«Εντατική Αλληλεπίδραση» / Intensive Interaction

26-27/11/2016 Διβάνη Λάρισα, Διήμερο Σεμινάριο

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ) σε συνεργασία με το IntensiveInteractionInstitute, Μ. Βρεττανία και τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας

 

Εισηγητές:

DrJulieCalveley, Ψυχολόγος, συνεργάτης του IntensiveInteractionInstitute και του BritishInstituteofLearningDisabilities, Δρ Ιωάννης Βογινδρούκας, Λογοπεδικός, Εκπρόσωπος του IntensiveInteractionGreece, Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ)

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς που ασχολούνται με ενήλικες και παιδιά με Αυτισμό, καθώς επίσης και σε γονείς, και εστιάζεται στις επικοινωνιακές ανάγκες των ατόμων που δεν έχουν καταφέρει ή δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η ομιλία.

Το πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης είναι μια προσέγγιση στην οποία ο ειδικός είναι η βασική εκπαιδευτική πηγή καθώς χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις προσώπου, τη φωνή και τη γλώσσα του σώματος εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε μια εξελικτική ακολουθία δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν στο άτομο με επικοινωνιακές και μαθησιακές δυσκολίες τη δυνατότητα να μάθει τις προ – γλωσσικές δεξιότητες της επικοινωνίας, όπως είναι η αλληλεπίδραση με τους άλλους, η εναλλαγή σειράς , η χρήση και κατανόηση της βλεμματικής επαφής, η χρήση και κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου και το μοίρασμα της προσοχής.