«Έκδοση εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ για εκτελέσεις γνωματεύσεων για θεραπείες ειδικής αγωγής (Ε.Α.)»

«Έκδοση εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ για εκτελέσεις γνωματεύσεων για θεραπείες ειδικής αγωγής (Ε.Α.)»

ΠΡΟΣ: Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ: ΕΣΑμεΑ

Θέμα: «Έκδοση εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ για εκτελέσεις γνωματεύσεων για θεραπείες ειδικής αγωγής (Ε.Α.) που παρέχονται εκτός συμβάσεων»

Μετά από συντονισμένες και αδιάκοπες προσπάθειες της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και του Αναπηρικού Κινήματος, στα πλαίσια διαβούλευσης για το θέμα της συμβασιοποίησης του ΕΟΠΥΥ, με παρόχους υπηρεσιών Ε.Α. ο Οργανισμός χθες, Πέμπτη 25/1/2017, εξέδωσε την υπ΄αρ. ΔΒ3Α/ΟΙΚ.3229 εγκύκλιο με τίτλο «Νέα προθεσμία απόδοσης δαπανών στους δικαιούχους», όπου στην παράγραφο γ) αναφέρονται τα εξής: «Η απόδοση των δαπανών προς τους δικαιούχους στις κατηγορίες των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών για τις οποίες ο Οργανισμός είτε δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων είτε δεν προβλέπεται διαδικασία σύναψης αυτών, θα γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν».

Θεωρούμε το σημείο αυτό της εγκυκλίου ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο σοβαρό θέμα που απασχολεί χιλιάδες γονέων ατόμων με αναπηρία, που δίνει λύση στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η απόδοση των δαπανών, ανεξαρτήτως της σύναψης ή μη συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ και δεν αφήνει κανένα παιδί-άτομο με αναπηρία εκτός υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής, όπως επιτακτικά διεκδίκησε και διεκδικεί η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και το Αναπηρικό Κίνημα.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ για μια ακόμα φορά, στέκεται σταθερά και με συνέπεια στις θέσεις και τον καθημερινό της αγώνα προς όφελος των παιδιών μας-ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών μας και θεωρεί ότι ο συντονισμός και η αλληλεγγύη μεταξύ αυτής, όλων των γονέων και των φορέων-μελών της αποδίδουν πάντοτε, σε μια περίοδο που η πλέον ευάλωτη ομάδα πληθυσμού-τα άτομα με αναπηρία- βάλλεται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας.
Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όλες τις νέες εξελίξεις.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ