Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Ν.Π.Ι.Δ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για απασχόληση ως φροντιστή/στρια, απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή (διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους), στο Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ Τμήμα ΙΙ (για παιδιά ηλικίας 2-10 ετών), με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Θα εκτιμηθεί η γνώση και εμπειρία στον αυτισμό.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Απλή αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία.
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού σπουδών
  3. Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο (εφόσον υπάρχουν) από αποδεικτικά εμπειρίας από εργασία ή συστατικές επιστολές
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι Τρίτη 16/05/2017 (α) την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@autismthessaly.gr, (β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση Δημοκρατίας 115, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα.
Πληροφορίες: κα Θεοδωροπούλου, τηλ. 2410-613112 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10.00 – 14.00.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Ε. Καλογεροπούλου