Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βοηθό εργοθεραπευτή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βοηθό εργοθεραπευτή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Ν.Π.Ι.Δ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για απασχόληση ως Βοηθό εργοθεραπευτή / Απόφοιτος ΙΕΚ (κλάδος ειδικής αγωγής / βοηθός εργοθεραπείας) στο Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ ΙΙ, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης.

Θα εκτιμηθεί η γνώση και εμπειρία στον αυτισμό.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1.Απλή αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία.
2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού σπουδών
3.Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος
4.Πλήρες βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο (εφόσον υπάρχουν) από αποδεικτικά εμπειρίας από εργασία ή συστατικές επιστολές
5.Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι Δευτέρα 4/3/2019 (α) την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@autismthessaly.gr, (β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση Δημοκρατίας 115, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα.
Πληροφορίες: κα Θεοδωροπούλου, τηλ. 2410-613112 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10.00 – 14.00.