Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019

Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019

Ανακοίνωση από το υπουργείο Εργασίας:

Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Σχετ. : α) Η αριθ. Δ12α/ΓΠοικ.30754/822/5-7-2019 (ΑΔΑ:Ψ866465Θ1Ω-ΨΕΩ) Διευκρινιστική Εγκύκλιος

β) το υπ’ αριθ. 5279/24-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

  • το υπ’ αριθ. οικ.289655/70009/25-10-2019 έγγραφο της Περιφερικής ενότητας Αρκαδίας
  • το υπ’ αριθ. οικ. 3905/29-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής
  • το υπ’ αριθ. 170828/29-10-2019 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς
  • Το υπ’ αριθ. οικ.5602/30-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Το αίτημα για παράταση από την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε συνέχεια της διευκρινιστικής εγκυκλίου για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019 (σχετικό α) και των σχετικών αιτημάτων των Περιφερειών (σχετικά β) σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η χορήγηση των Δελτίων έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε την εγκυκλιο εδώ