Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε μέλη εκ των οποίων τα τρία μέλη είναι γονείς ατόμων με αυτισμό και δύο φίλοι.

Εριφύλη Καλογεροπούλου Πρόεδρος
Πωλίνα Βάη Αντιπρόεδρος
Χρήστος Τσίγκος Γεν. Γραμματέας
Καλλιόπη Καφαλή Ταμίας
Μαρία Γκαντάκη Μέλος