Συμπερίληψη των μαθητών/τριών με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στις κατηγορίες των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εισάγονται σε ΑΕΙ/ΤΕΙ άνευ εξετάσεων με ποσοστό 5% επί των εισακτέων (ΥΑ υπ. Αριθμ. Φ.153/146145/Α5 (ΦΕΚ 3557/233-9-19).