Συμπερίληψη των μη κερδοσκοπικών ΝΠΙΔ που λειτουργούν Κέντρα Ημέρας (Μονάδες Ψυχικής Υγείας) στους φορείς έκδοσης βεβαίωσης και υλοποιήσης πρώιμης θεραπευτικής παρέμβασης, για την παροχή της οποίας προβλέπεται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου