ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

28 Νοεμβρίου 2022

Τα άτομα με ΔΑΦ συγκαταλέγονται στην νομοθετική ρύθμιση για εισαγωγή τους σε ποσοστό 5% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση άνευ εξετάσεων

ΥΑ Φ.153_147462_Α5_ΦΕΚ_6069_Β_28-11-2022: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για […]
10 Μαΐου 2022

Συμπερίληψη των μη κερδοσκοπικών ΝΠΙΔ που λειτουργούν Κέντρα Ημέρας (Μονάδες Ψυχικής Υγείας) στους φορείς έκδοσης βεβαίωσης και υλοποιήσης πρώιμης θεραπευτικής παρέμβασης, για την παροχή της οποίας προβλέπεται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου

Προς Υπουργείο Παιδείας
6 Απριλίου 2022

Εγγραφή ΑμεΑ στο ειδικό μητρώο ανέργων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του ΟΑΕΔ.

Προς Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
31 Μαρτίου 2022

Συμπερίληψη των μαθητών/τριών με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στις κατηγορίες των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εισάγονται σε ΑΕΙ/ΤΕΙ άνευ εξετάσεων με ποσοστό 5% επί των εισακτέων (ΥΑ υπ. Αριθμ. Φ.153/146145/Α5 (ΦΕΚ 3557/233-9-19).

Προς Υπουργείο Παιδείας