ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΑΦ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΑΦ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

 

Δείτε εδώ τον σύντομο οδηγό δικαιωμάτων και παροχών που δημιουργήσαμε για τα ανήλικα παιδιά με ΔΑΦ και τις οικογένειές τους.