Θέση εργασίας Λογοθεραπευτή/τριας στο Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ ΙΙ

Θέση εργασίας Λογοθεραπευτή/τριας στο Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ ΙΙ

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Ν.Π.Ι.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για απασχόληση ως

  1. Λογοθεραπευτής / τρια στο Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ ΙI (για παιδιά 2,5-10 ετών), με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Θα εκτιμηθεί η γνώση και εμπειρία στον αυτισμό.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο του αυτισμού (διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους) θα συνεκτιμηθεί.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Απλή αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία
  2. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού σπουδών
  3. Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος
  4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο (εφόσον υπάρχουν) από αποδεικτικά εμπειρίας από εργασία ή συστατικές επιστολές
  6. Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι Τρίτη 06/09/2022 (α) την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@autismthessaly.gr,  (β) τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση Δημοκρατίας 115, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα.

 Πληροφορίες: κα Παρμάκη, τηλ. 2410-613112 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 14:00.

 

Για το Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος

Ε. Καλογεροπούλου