Θέση εργασίας γυμναστή ή β. φυσιοθεραπευτή στο Οικοτροφείο “Ελευθερία”

Θέση εργασίας γυμναστή ή β. φυσιοθεραπευτή στο Οικοτροφείο “Ελευθερία”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Ν.Π.Ι.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για απασχόληση ως εκπαιδευτής

 

στο Οικοτροφείο «Ελευθερία» με ειδικότητα γυμναστή ή β. φυσιοθεραπευτή.

 

Θα εκτιμηθεί η γνώση και εμπειρία στον αυτισμό.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Απλή αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία.
  2. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού σπουδών
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο (εφόσον υπάρχουν) από αποδεικτικά εμπειρίας από εργασία ή συστατικές επιστολές
  5. Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου (α) την αίτηση και το βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@autismthessaly.gr(β) τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση Δημοκρατίας 115, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα.

 Πληροφορίες: κα Παρμάκη, τηλ. 2410-613112 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 14:00.

 

 

Για το Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος

Ε. Καλογεροπούλου