Οι πιο συχνές ερωτήσεις ανά θεματική ενότητα που τέθηκαν από τους γονείς κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των ομάδων και οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες εισηγητές.

ΑΥΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ