Θέλω να προσφέρω

Μάθετε πληροφορίες σχετικά με το πως να υποστηρίξετε οικονομικά τις δράσεις του συλλόγου μας αλλά και πως να συμμετέχετε, εάν το επιθυμείτε, στην ομάδα εθελοντών.

autism-volunteer-icon

Δίκτυο Εθελοντών