Υπηρεσία Υποστήριξης Οικογένειας (ΥΥΟ)

Στο Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ ΙΙ στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης και της βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στο παιδί και την οικογένεια, λειτουργούμε την Υπηρεσία Υποστήριξης Οικογένειας.

Με στόχο την πιο βαθιά αντίληψη του αυτισμού, την κατανόηση του τρόπου που το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο, την οργάνωση της καθημερινότητας της οικογένειας, παρέχονται δωρεάν οι εξής υπηρεσίες :

  • Εκπαίδευση και υποστήριξη της οικογένειας
  • Συναντήσεις στο περιβάλλον που ζει το παιδί
  • Οργάνωση του χρόνου και του χώρου του παιδιού στο σπίτι
  • Κατευθύνσεις σε θέματα επικοινωνίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και παιχνιδιού, στις συνθήκες ύπνου, σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, εξωτερικά προγράμματα
  • Εκπαίδευση των γονέων στη διαχείριση συμπεριφορών του παιδιού τους
  • Παρουσία στην κοινότητα

Απώτερος σκοπός είναι η ενδυνάμωση του γονέα σε όλα τα επίπεδα – να μάθει να παρατηρεί και να γνωρίσει το παιδί του, ώστε να βρίσκει μόνος του λύσεις σε μικρά καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο σπίτι ή στην κοινότητα. Να μεταβάλλει τη στάση του σε σημαντικά θέματα που αφορούν στο παιδί του και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο γονεϊκό ρόλο.

Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η ψυχολόγος κα Βασ. Χατζούλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410670535
Δευτέρα – Παρασκευή 9 π.μ. – 5 μ.μ.