«ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ– ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ»

6/09/2009 22Ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας Επιστημονική Ημερίδα

Εισηγητής: Ι. Βογινδρούκας Λογοπεδικός