ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Εδώ εμφανίζονται οι πιο συχνές και γενικού ενδιαφέροντος ερωτήσεις σας.

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας συμπληρώνοντας τη φόρμα στο τέλος της σελίδας και θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τα ερωτήματα σας.

1Ζητάω από τη δασκάλα στο ειδικό σχολείο να μάθει στο παιδί μου να γράφει και μου λέει ότι δεν μπορεί ακόμη να γράψει. Τι να κάνω;

Ζητείστε να σας εξηγήσει γιατί δεν μπορεί ακόμη. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε σε εργοθεραπευτή/τρια για αξιολόγηση του παιδιού και σχετική πρόταση για θεραπεία αν τελικά απαιτείται.

Γενικά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το παιδί για να μπορεί να γράφει όπως στάση σώματος, λειτουργική τριποδική λαβή στη σύλληψη του μολυβιού κλπ.

2Αληθεύει ότι το ΑΒΑ δεν δέχεται τις στερεοτυπίες στα άτομα με αυτισμό;
Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς είναι μια επιστήμη αφιερωμένη στην κατανόηση και την βελτίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι αναλυτές συμπεριφοράς επικεντρώνονται και παρεμβαίνουν σε συμπεριφορές κοινωνικής σημαντικότητας, με τη χρήση μεθόδων επιστημονικής έρευνας. Πιο ειδικά και όταν μιλάμε για μείωση προβληματικών συμπεριφορών, η ΕΑΣ αρχικά εξετάζει τη λειτουργικότητα της συμπεριφοράς και παρεμβαίνει σε συμπεριφορά τέτοιας έντασης, συχνότητας ή διάρκειας κατά την οποία η σωματική ασφάλεια του ατόμου που τις παρουσιάζει ή των άλλων γύρω του είναι πιθανό να βρεθεί σε σοβαρό κίνδυνο ή όταν αυτή η συμπεριφορά περιορίζει, εμποδίζει, απαγορεύει την χρήση και εμπειρία καθημερινών λειτουργιών του ατόμου απειλώντας την γενικότερη ποιότητα ζωής του. Κάποιες φορές λοιπόν, οι στερεοτυπίες στον αυτισμό στοχεύονται προς μείωση ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Ωστόσο η μείωση συμπεριφορών δεν αποτελεί εκ προοιμίου στόχο κάθε ΕΑΣ προγράμματος.
3Είμαι γονιός από τη Λάρισα, πώς μπορώ να ενημερώνομαι για πράγματα που κάνει ο Σύλλογός σας πχ. ημερίδες, σεμινάρια, κτλ.;

Έχουμε ήδη κρατήσει το mail σας και θα σας ενημερώνουμε για ότι κάνουμε.

4Το παιδί μου είναι στο φάσμα του αυτισμού και δεν ξέρω τι επιδόματα δικαιούται. Έχει και κάποια άλλα δικαιώματα ή διευκολύνσεις;

Απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου σας. Όσον αφορά τη σχολική εκπαίδευση, ενημερωθείτε εδώ.

5Μόλις πήρα στα χέρια μου τη διάγνωση το παιδί μου 4 ετών, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και ειλικρινά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω.

Δείτε στη σελίδα μας την ενότητα Αυτισμός και κυρίως Διάγνωση και συμβουλευτική, Θεραπεία και εκπαίδευση, Συνεργασία με επαγγελματίες.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κ.Η. ΧΑΡΑ ΙΙ, τηλ. 2410-670535, καθημερινά 14:00-15:00, και να δηλώσετε συμμετοχή για το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων CYGNET.

6Τί θεραπείες καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και με ποιο τρόπο;

Σύμφωνα με τον «Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ» (ΦΕΚ 3054/2012,αρθρ.17,) στην παράγραφο Β προβλέπεται ότι «σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή−Αυτισμός, εγκρίνεται λογοθεραπεία – εργοθεραπεία – ειδική διαπαιδαγώγηση έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία − ή θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες ανά είδος το μήνα και συμβουλευτική γονέων μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες το μήνα. Μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζονται τα τετρακόσια σαράντα (440 €) το μήνα.».Οι ίδιες θεραπείες καλύπτονται για παιδιά με διάγνωση σύνδρομο Asperger, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές- Αυτισμό, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1506/2012, σελ. 23417 [«Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ( παιδικός αυτισμός, άτυπος αυτισμός , σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger)»]

Για τα ενήλικα άτομα με Αυτισμό προβλέπεται στην παράγραφο Δ ότι «Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ (18) ετών δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας 1έτους) από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή των ιατρών των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική αξιολόγηση της εξέλιξης του περιστατικού και της αναγκαιότητας συνέχισης αυτών.»

Σχετικά με τον τρόπο που παρέχονται οι θεραπείες στην παράγραφο Δ προβλέπεται ότι «Όλες οι ανωτέρω παροχές δύνανται να αποζημιώνονται απ’ ευθείας σε ασφαλισμένους με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων» με τους λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, ψυχιάτρους.

7Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τον αυτισμό;

Επισκεφθείτε την ενότητα "Θεραπεία και Εκπαίδευση".

Διαβάστε επίσης απόσπασμα άρθρου Β. Παπαγεωργίου, Παιδοψυχιάτρου – Πηγή Περιοδικό ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

«Σήμερα, δεν είναι σαφές ποιες παρεμβάσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές και για ποια παιδιά με αυτισμό. Όμως, είναι γενικά αποδεκτό ότι όσο νωρίτερα αρχίζει η θεραπεία και όσο πιο εντατική είναι η παρέμβαση, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Η χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών αξιολόγησης των γνωστικών, γλωσσικών, κοινωνικών και προσαρμοστικών δεξιοτήτων, των αναπτυξιακών αλλαγών και η αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού μετά το τέλος του προγράμματος, θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Επίσης η θεραπευτική προσέγγιση είναι αποτελεσματική μόνον όταν είναι εξατομικευμένη, ανάλογη της χρονολογικής ηλικίας και του αναπτυξιακού επιπέδου, εστιάζεται στο σύνολο των δυσκολιών, στην αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών και στην προώθηση της ανάπτυξης και της προσαρμογής μακροχρόνια. Πρωταρχικό θεραπευτικό πλαίσιο είναι η οικογένεια και το σχολείο. Σε πολύ μικρή ηλικία η θεραπεία εστιάζεται, συνήθως, στην προώθηση της επικοινωνίας, στην εκπαίδευση του παιδιού και στην ψυχοεκπαίδευση των γονέων. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες αποτελεί προτεραιότητα, ενώ η αντιμετώπιση του άγχους, της κατάθλιψης ή των ψυχαναγκαστικών - καταναγκαστικών συμπτωμάτων μπορεί να απαιτούν κατάλληλη ψυχοθεραπεία και/ή φαρμακευτική αγωγή. Η εκπαίδευση σε προ-επαγγελματικές και επαγγελματικές δεξιότητες είναι απαραίτητη για τους εφήβους με αυτισμό και άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

Κυριότερες προσεγγίσεις:

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

  • Στο πρόγραμμα TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), η εκπαίδευση στηρίζεται στη δόμηση του φυσικού περιβάλλοντος, του καθημερινού προγράμματος, των δραστηριοτήτων και του υλικού και στη χρήση οπτικών συνθημάτων για την ενίσχυση της επικοινωνίας.
  • Η μέθοδος εναλλακτικής επικοινωνίας PECS (Picture Exchange Communication System)31, χρησιμοποιεί σύμβολα, εικόνες ή αντικείμενα όπως και το πρόγραμμα TEACCH, για την προώθηση της επικοινωνίας

Συμπεριφορικές προσεγγίσεις

  • Εφαρμόζονται τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς, εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς και τεχνικές που ενισχύουν τις επιθυμητές συμπεριφορές και μειώνουν τις ανεπιθύμητες, στα πλαίσια λεπτομερούς, εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης. Οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις ενισχύουν την κατάκτηση του λόγου και των κοινωνικών δεξιοτήτων, βελτιώνουν τη συμπεριφορά και μειώνουν το άγχος των γονέων.

Προγράμματα πρώιμης παρέμβασης

  • η εξατομικευμένη λογοθεραπεία - εκπαίδευση στην επικοινωνία,
  • η εργοθεραπεία
  • η κινησιοθεραπεία. Οι θεραπείες αυτές μεμονωμένα δεν είναι επαρκείς
  • η μέθοδος της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, ενώ δεν αποτελεί ολοκληρωμένη θεραπευτική πρόταση, είναι ουσιαστικό συμπληρωματικό στοιχείο μιας σφαιρικής παρέμβασης, σε κάποιες περιπτώσεις

Ψυχοθεραπεία

  • Σήμερα είναι αποδεκτό ότι τα κεντρικά συμπτώματα του αυτισμού δεν ανταποκρίνονται στη μέθοδο αυτή. Ωστόσο, τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας μπορεί να βοηθηθούν από ατομική, ομαδική ή οικογενειακή ψυχοθεραπεία, όταν συνυπάρχουν άλλες ψυχιατρικές καταστάσεις ή συμπτώματα όπως άγχος, κατάθλιψη ή έντονη ψυχαναγκαστική -καταναγκαστική συμπτωματολογία. Η εφαρμογή υποστηρικτικών και πιο δομημένων θεραπευτικών διαδικασιών, όπως η γνωστική -συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, είναι αποτελεσματική σε μερικές περιπτώσεις στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή ψυχοθεραπείας προϋποθέτει προσεχτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και δυσκολιών και συγκεκριμένες ενδείξεις ότι το άτομο θα ωφεληθεί.

Φαρμακοθεραπεία

  • Δεν υπάρχει αποτελεσματικό φάρμακο για τη θεραπεία των κοινωνικών και επικοινωνιακών αποκλίσεων στα παιδιά με αυτισμό. Ωστόσο, κάποια φάρμακα μπορεί να είναι άμεσα βοηθητικά στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων και συνυπαρχουσών διαταραχών, ενώ υποστηρίζουν έμμεσα τα αποτελέσματα των συμπεριφορικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.»

Υποβάλλετε τις δικές σας ερωτήσεις