Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet απευθύνεται σε γονείς παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος,
ηλικίας έως 10 ετών.

Αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με στόχο την εκπαίδευση γονέων στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης γονέων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους και τη δική τους.

Περιεχόμενο προγράμματος

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από στελέχη των δομών μας με επίσημη πιστοποίηση από τον Αγγλικό φορέα της Cygnet “Bernando’s”. Ολοκληρώνεται σε επτά συναντήσεις. Η κάθε συνάντηση αναφέρεται σε μία θεματική ενότητα με διάρκεια κάθε ενότητας 2,5 έως 3 ώρες.
Καλό θα ήταν να παρακολουθήσουν τις συναντήσεις* και οι δύο γονείς. Σε περίπτωση κωλύματος ενός από τους γονείς, το πρόγραμμα μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας που ασχολείται με το παιδί ή ο φροντιστής του. Κάθε ομάδα δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τα 12 άτομα.

*Οι μέρες και οι ώρες συνάντησης ορίζονται μετά από συμφωνία με τους εκπαιδευτές.

Οι θεματικές ενότητες των συναντήσεων

Τι είναι ο Αυτισμός, Επικοινωνία (γιατί και πως επικοινωνούμε), Αισθητηριακά θέματα, Κατανοώντας τις συμπεριφορές, Διαχείριση συμπεριφοράς, Ελεύθερη συζήτηση (επιλογή γονέων). Η τελευταία συνάντηση πραγματοποιείται μετά από 3 μήνες με σκοπό να συζητηθούν απορίες καθώς και δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς σε αυτό το διάστημα.

Πληροφορίες τηλ. 2410-670-535, Δευτέρα – Παρασκευή 14:00-15:00