Το Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ ΙΙ δέχεται παιδιά στο φάσμα του αυτισμού ηλικίας 2-10 ετών, με βασικό στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την ένταξή τους σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία (πρώιμη παρέμβαση) - πρωινό καθημερινό τμήμα ή την υποστήριξη των παιδιών που έχουν ήδη ενταχθεί σε σχολικό πλαίσιο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς - απογευματινά τμήματα.

Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη και εκπαίδευση της οικογένειας.

Το Κ.Η. ΧΑΡΑ ΙΙ στεγάζεται σε κτίριο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων στη Λάρισα.


Το εκλεκτικό μοντέλο ολιστικής προσέγγισης που υιοθετεί το Κέντρο είναι συμβατό με τις επικρατέστερες και ερευνητικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές – εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, με επικρατέστερες, το πρόγραμμα δομημένης διδασκαλίας ( TEACCH) την εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς ( ABA) και την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση ( S.I.). Εφαρμόζονται επίσης προγράμματα Sherborne, PECS, Εντατική αλληλεπίδραση, Floor time, Κοινωνικές ιστορίες.


Τέρμα Χαλκιοπούλου, ΤΚ 413 35 Λάρισα

Τηλ /φαξ 2410-670535 (ώρες επικοινωνίας Δευ-Παρ 14:00-15:00)

Email khxara2@autismthessaly.gr