Η συνεργασία γονέων και επαγγελματιών είναι σημαντική για το συμφέρον του παιδιού.

Οι επαγγελματίες έχουν επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία. Πρέπει ωστόσο να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους ότι εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το παιδί σας και μαζί να προχωρήσετε στο σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος του παιδιού στο σχολείο ή σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο.

Η συνεργασία γονέων και επαγγελματιών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της προόδου του παιδιού τόσο στο πλαίσιο που παρακολουθεί, όσο και στο σπίτι και την κοινότητα.

Όλη αυτή η διαδικασία αφενός σας δίνει το δικαίωμα να έχετε ενεργή συμμετοχή στην εκπαίδευση του παιδιού σας, αφετέρου σας υποχρεώνει να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε τις δυσκολίες του παιδιού σας ρεαλιστικά, να εκπαιδευθείτε και εσείς για να μπορέσετε να βοηθήσετε και τελικά να συμμετέχετε.

Στη συνεργασία σας με τους επαγγελματίες, θα βοηθούσε να έχετε υπόψη σας τα πιο κάτω:

  • Μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα για τη διαταραχή του παιδιού σας, έτσι ώστε να είστε ενεργό μέλος στις συναντήσεις. Αν δεν καταλαβαίνετε κάποιους όρους που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες, μη ντρέπεστε, ζητείστε να σας εξηγήσουν. Δεν είστε υποχρεωμένοι να γνωρίζετε.
  • Θα πρέπει να γνωρίζετε τις δυνατότητες του χώρου ώστε οι απαιτήσεις σας να είναι ανάλογες.
  • Οργανωθείτε. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους στόχους που έχουν τεθεί για το παιδί σας, να έχετε κρατήσει ανάλογες σημειώσεις και να συμπληρώνετε τις σημειώσεις σας σε κάθε συνάντηση.
  • Προετοιμαστείτε πριν τη συνάντηση. Αποφασίστε αν αυτή θα είναι μία συνάντηση υποστήριξης για σας ή μια ενημερωτική συνάντηση για την πρόοδο του παιδιού σας. Αν χρειάζεστε και τα δύο, υπολογίστε το χρόνο που έχετε και συνεννοηθείτε από πριν με τους εκπαιδευτές. Αν δεν παρευρεθείτε και οι δύο γονείς στη συνάντηση, συζητείστε την προηγούμενη μέρα τα θέματα που θέλετε και οι δύο να συζητηθούν και σημειώστε τα. Ίσως θελήσετε να σημειώσετε και τις απαντήσεις.
  • Επικοινωνία. Είναι σημαντικό να έχετε ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση. Μη διστάζετε να εκφράζετε απορίες ή διαφωνίες, εξηγώντας πολύ καλά τις σκέψεις σας.
  • Είναι σημαντικό να εκφράζετε την αναγνώρισή σας για το έργο των επαγγελματιών.

Τα άτομα με αυτισμό και οι οικογένειές τους

Ο φορέας μας υποστηρίζει την ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αυτισμό (στο βαθμό που μπορούν) και των οικογενειών τους (γονείς ή αδέλφια ή άλλα μέλη της οικογένειας που έχουν την κηδεμονία του ατόμου) στον εξατομικευμένο σχεδιασμό των παρεχομένων υπηρεσιών. Κάθε άτομο με αυτισμό αποτελεί μια ξεχωριστή προσωπικότητα της κοινότητας. Κάθε άτομο με αυτισμό και η οικογένειά του έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν και στη συνέχεια να επιλέγουν αυτό που θεωρούν ως πιο κατάλληλο για το άτομο, έχοντας την ανάλογη υποστήριξη των υπηρεσιών και των επαγγελματιών.

Οι παρεμβάσεις που επιλέγονται για κάθε άτομο με αυτισμό θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του, στην ικανοποίηση των εξατομικευμένων αναγκών του και επιλογών του, στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων του. Θεραπείες που ενέχουν κακοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτές.