ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Sherborne Developmental Movement (SDM) (Επίπεδο 1)

 

Καγκιλέρης Παναγιώτης, εργοθεραπευτής*

Αλαίσκας Θωμάς, εργοθεραπευτής*

Συνδιοργάνωση:

Σύλλογος Γονέων Κηδ. και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Sherborne Developmental Movement ( SDM)
(Επίπεδο 1)

6-7 Μαΐου 2017, ώρα 9.30-17.30
Λάρισα

Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο πρώτο επίπεδο της Sherborne Developmental Movement ( SDM). H SDM είναι μία μέθοδος παρέμβασης που απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με διάφορες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες ( Αυτισμό, Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο Down, , νοητική στέρηση, ψυχοκινητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α). Οι ιδιαίτερες δυσκολίες και το δυναμικό της ομάδας καθορίζει την επιμέρους στοχοθεσία.

Λίγα λόγια για την μέθοδο

Η SDM είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης που αναπτύχθηκε από την Veronica Sherborne, η οποία επηρεάστηκε από το έργο του Rudolf Laban και την βιωματική της εργασία με παιδιά με ειδικές ανάγκες (Sherborne, 2001). Η SDM συνδυάζει την σωματική άσκηση με την επικοινωνία, τις κοινωνικές δεξιότητες με την μίμηση και την κοινή εστία προσοχής, την επικοινωνία με τις αισθητικό- κινητικές δεξιότητες και την ικανότητα να ακολουθείς αλλά και να δίνεις οδηγίες (Sherborne, 2001). Βασικές αρχές είναι η αποδοχή των μελών της ομάδας, η ευχάριστη διάθεση και η έλλειψη αντικειμένων. Βάσει αυτών των στοιχείων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες και πολύπλευρες παρεμβάσεις, αλλά σαν μέρος ενός ολιστικού προγράμματος. Οι στόχοι στην SDM βασίζονται σε δύο κύριους άξονες, την αναγνώριση του εαυτού και την αναγνώριση των άλλων. Οι επιμέρους στόχοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας των συμμετεχόντων και μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη της προσοχής στη δραστηριότητα, την κοινή εστία προσοχής, την μίμηση των κινήσεων (ποικιλία κινήσεων), την αισθητικοκινητική συνεργασία, την βλεμματική επαφή, τη συνεργασία . Η SDM ενσωματώνει το αισθητικό- κινητικό παιχνίδι με την συνεργασία και την ομάδα και στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και το σώμα τους, μέσα στον χώρο σε αλληλεπίδραση με τους άλλους και παράλληλα να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την πρωτοβουλία τους. Αυτό το αισθητικοκινητικό παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε ένα δυναμικό και παράλληλα σταθερό περιβάλλον, το οποίο ενισχύει την κατάλληλη συμπεριφορά των μελών της ομάδας.

Αναγνώριση του εαυτού

Το άτομο εμπλεκόμενο σε διάφορες δραστηριότητες αναγνωρίζει το σώμα του και τον εαυτό του με βάση την αίσθηση και την κίνηση. Το άτομο δοκιμάζει τις δυνάμεις του ενάντια στην βαρύτητα και εξερευνά το περιβάλλον χρησιμοποιώντας το σώμα του μιμούμενος κινήσεις ( βασισμένες στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια) αλλά δημιουργώντας και νέα μοτίβα κίνησης.

Αναγνώριση των άλλων

Σταδιακά το άτομο αρχίζει να συσχετίζεται με τους άλλους σε διάφορες δραστηριότητες με βάση τρεις άξονες σχέσεων και επικοινωνίας, τις σχέσεις ‘με’, τις σχέσεις ‘μαζί’ και τις σχέσεις ‘εναντίον’. Το άτομο αρχίζει να αναγνωρίζει τον εαυτό του σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, τον χώρο και τις διάφορες ποιότητες κίνησης. Το άτομο δοκιμάζει τις δυνάμεις του σε σχέση με τους άλλους και εξερευνά το περιβάλλον σε συνεργασία ή ανταγωνιστικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η SDM αποτελεί μία διεπιστημονική προσέγγιση. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους Θεραπευτές που αναζητούν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης με τα παιδιά ή τους ενήλικες που συνεργάζονται (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, γυμναστές, εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς ).

Κόστος Συμμετοχής: 250€

Ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος, καθώς το σεμινάριο έχει και πρακτικό χαρακτήρα, με την μορφή εργαστηρίων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Διαδικασία εγγραφής:

• Συμπλήρωση της αίτησης και αποστολή στη διεύθυνση: Δημοκρατίας 115, Λάρισα ΤΚ. 413 34 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@autismthessaly.gr έως 28 Απριλίου 2017.

• Κατάθεση του ποσού στην τράπεζα ALPHA BANK ΑΡ. ΛΟΓ. 738 00 2002 008686 ΙΒΑΝ GR16 0140 7380 7380 0200 2008 686

• Απαραίτητα η αναγραφή του ονόματος του συμμετέχοντος στην απόδειξη της τράπεζας και η αποστολή της στο σύλλογο με fax 2410-613112 ή με e-mail: info@autismthessaly.gr

Ακυρώσεις εγγραφών δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές αντικαταστάσεις ονομάτων.

Βασική εκπαίδευση

Βασική εκπαίδευση – επίπεδα 1 & 2, ( Basic course 1 & 2)
Επίπεδο 1 Θεωρητικό υπόβαθρο, Βιωματική εκπαίδευση
Επίπεδο 2 Ημερίδα follow up – Στάση εμψυχωτή -Επίλυση προβλημάτων κατά την συνεδρία- επίδειξη της δουλειάς των εκπαιδευομένων

*Ο δεύτερος κύκλος του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την παρακολούθηση και των τριών ημερών του σεμιναρίου (Επίπεδο 1 και 2), οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης της βασικής εκπαίδευσης στη μέθοδο Sherborne ( Certificate for Basic Course in Sherborne Developmental Movement )

Συνέχιση της εκπαίδευσης

Επίπεδο 3: διεθνές σεμινάριο προχωρημένου εκπαιδευτή της SDM
International Advanced Practioners Course (Το ψυχοδυναμικό θεωρητικό πλαίσιο, η κινητική ανάπτυξη, η ανάλυση κίνησης με βάση το Laban, σύγχρονές τάσεις).

Επίπεδο 4 International Course Leader – Πρακτική ( δημιουργία , οργάνωση, εκπαίδευση νέων θεραπευτών)

«Οι κινητικές εμπειρίες είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη όλων των παιδιών αλλά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που συχνά δυσκολεύονται να συσχετιστούν με το σώμα τους με άλλους ανθρώπους»
Veronica Sherborne, 1990

*Οι εκπαιδευτές

Ο Καγκιλέρης Παναγιώτης είναι Εργοθεραπευτής που δουλεύει με παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ με διάφορα επίπεδα λειτουργικότητας και παιδιά με ΔΕΠΥ τα τελευταία 11 χρόνια. Το 2014 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα στο Brunel University του Λονδίνου ολοκληρώνοντας την πτυχιακή του εργασία με βάση την Sherborne ως μέθοδο χρήσης μοντέλων σε παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ ηλικίας 7-11 χρονών στο ειδικό σχολείο της Νέας Μάκρης. Την ίδια χρονιά ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του ως διεθνής αναγνωρισμένος εκπαιδευτής της μεθόδου. Το 2014 -2015 συνεργάστηκε με την παιδοψυχιατρική κλινική της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (του Νοσοκομείου η Αγία Σοφία ) με στόχο έρευνα ως προς την αποτελεσματικότητα της χρήσης της SDM σε παιδιά υψηλής λειτουργικότητας στο φάσμα του Αυτισμού ηλικίας 5-7. Οργανώνει ατομικά προγράμματα, ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων και εξωτερικών προγραμμάτων για παιδιά με ΔΑΦ από το 2005.

Ο Αλαίσκας Θωμάς είναι Εργοθεραπευτής που έχει ασχοληθεί με τις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων (κυρίως με την ΔΑΦ ) τα τελευταία 9 χρόνια. Το 2008 είχε την πρώτη επαφή με τη μέθοδο SDM και έκτοτε την εφαρμόζει στα πλαίσια ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων αλλά και σαν αυτούσιο ομαδικό πρόγραμμα, κυρίως σε παιδιά με ΔΑΦ. Το 2014 ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του ώς διεθνής αναγνωρισμένος εκπαιδευτής της μεθόδου. Συμμετείχε στο τομέα της παρέμβασης στην πτυχιακή εργασία του Π.Καγκιλέρη και στο κομμάτι της αξιολόγησης στην έρευνα που έλαβε χώρα στην παιδοψυχιατρική κλινική του πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά από 9 χρόνια στην Αθήνα όπου εργάστηκε σε ατομικά προγράμματα σε ιδιωτικές κλινικές και στην κοινότητα, σε ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων και στον τομέα της αυτόνομης διαβίωσης για παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές διαταραχές, βρίσκεται πλέον στη Χίο όπου δουλεύει σαν εργοθεραπευτής και εφαρμόζει την SDM σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές, σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες.