Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εργοθεραπευτή/τρια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εργοθεραπευτή/τρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Ν.Π.Ι.Δ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για θέση Εργοθεραπευτή/τρια (απόφοιτος ΤΕΙ), στο Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ- Τμήμα ΙΙ.

Θα εκτιμηθεί η γνώση και εμπειρία στον αυτισμό και την αισθητηριακή ολοκλήρωση.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο του αυτισμού (διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους) θα συνεκτιμηθεί.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1. Απλή αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού σπουδών
3. Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος
4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο (εφόσον υπάρχουν) από αποδεικτικά εμπειρίας από εργασία ή συστατικές επιστολές
5. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι Δευτέρα 15/10/2018 (α) την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@autismthessaly.gr, (β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση Δημοκρατίας 115, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα.
Πληροφορίες: κα Κλείτσα, τηλ. 2410-613112 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10.00 – 14.00.