Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. «Εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος που αφορά στην αναγνώριση του δικαιώματος της ειδικής άδειας και μειωμένου ωραρίου και στους δυο γονείς-δημόσιους υπαλλήλους παιδιών με αναπηρία»

Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. «Εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος που αφορά στην αναγνώριση του δικαιώματος της ειδικής άδειας και μειωμένου ωραρίου και στους δυο γονείς-δημόσιους υπαλλήλους παιδιών με αναπηρία»

Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – Ε.Σ.Α.μεΑ.
________________________________________
Ε06.08/3η/27-01-12
Αρ. Πρωτ. 256
Αθήνα, 10/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος που αφορά στην αναγνώριση του δικαιώματος
της ειδικής άδειας και μειωμένου ωραρίου και
στους δυο γονείς-δημόσιους υπαλλήλους παιδιών με αναπηρία»

Σε συνέχεια της υπ’αρ. 223/03-04-2019 ανακοίνωσης της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η διευκρινιστική εγκύκλιος, με αριθμ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/3-4-2019 και θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου».

Βάσει της σχετικής εγκυκλίου, αναγνωρίζεται εφεξής και για τους δυο γονείς παιδιών με αναπηρία το δικαίωμα της ειδικής άδειας των 22 ημερών ανά έτος και το μειωμένο ωράριο κατά μία ώρα την ημέρα.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ: ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ