«Γνωστοποίηση αιτούμενων στοιχείων – ονομάτων ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.»

«Γνωστοποίηση αιτούμενων στοιχείων – ονομάτων ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.»

  Όσοι  έλαβαν πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας  από τις Υγειονομικές Επιτροπές των  ΚΕ.Π.Α,  μπορούν, μετά από αίτησή τους  στις Γραμματείες των ΚΕΠΑ,  να λαμβάνουν γνώση  των ονομάτων των ιατρών που συμμετείχαν στην Επιτροπή η οποία γνωμοδότησε και αποφάνθηκε για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας  που τους αποδόθηκε.

Η ανακοίνωση της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ που απεστάλη  στις Γραμματείες των ΚΕΠΑ  αναφέρει: «… μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, χορηγείτε τα αιτούμενα διοικητικά έγγραφα με τα ονοματεπώνυμα των ιατρών – μελών των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α»

 

Δείτε εδώ