Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ως Επιστημονικά Υπεύθυνος στο Κ.Η. ΧΑΡΑ Ι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ως Επιστημονικά Υπεύθυνος στο Κ.Η. ΧΑΡΑ Ι

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Ν.Π.Ι.Δ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για απασχόληση ως Επιστημονικά Υπεύθυνος στο Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ- Τμήμα Ι με ειδικότητα ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού ή εκπαιδευτικού ΕΑΕ πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

 

Αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στον αυτισμό κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. 

Απαραίτητη η διετής εργασιακή εμπειρία σε Κέντρο Ημέρας ή πενταετής τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Θα εκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο του αυτισμού (διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους).

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Απλή αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία.
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού σπουδών
  3. Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο (εφόσον υπάρχουν) από αποδεικτικά εμπειρίας από εργασία ή συστατικές επιστολές
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι Δευτέρα 13 Ιουνίου (α) την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@autismthessaly.gr(β) τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση Δημοκρατίας 115, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα.

 Πληροφορίες: κα Παρμάκη, τηλ. 2410-613112 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 14:00.

 

 

Για το Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος

Ε. Καλογεροπούλου