Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε μέλη εκ των οποίων τα τρία μέλη είναι γονείς ατόμων με αυτισμό και δύο φίλοι.

Εριφύλη Καλογεροπούλου Πρόεδρος
Χρύσα Καραμανέ Αντιπρόεδρος
Χρήστος Τσίγκος Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Κολοκοτρώνης Ταμίας
Ελένη Δημητρίου Μέλος