Δελτίο τύπου «Ταιριάζουμε στη Λάρισα», 5-7 Οκτωβρίου 2018