Τα δικαιολογητικά για προσλήψεις στο δημόσιο ανέργων ν. 2643/1998