Εγγραφή ΑμεΑ στο ειδικό μητρώο ανέργων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του ΟΑΕΔ.