Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της ΕΣΑμεΑ για νέους 18-29 άνεργους με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.