Έναρξη λειτουργίας της εθελοντικής δράσης «Δρώντας ως φίλος»