Θέση εργασίας ειδικού παιδαγωγού στο Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ ΙΙ