Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 250,00 € σε όσους λαμβάνουν αναπηρικά προνοιακά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ ή αναπηρική σύνταξη σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 1. Ν. 4997/2022 (Φ.Ε.Κ. 219/τ.Α/25.11.2022)