3.000 προπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. και ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.