Συναυλία για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Οικοτροφείου “Ελευθερία”