Ταυτόχρονη λήψη προνοιακού επιδόματος Σοβαρής και Βαριάς Νοητικής Υστέρησης και ορφανικής σύνταξης θανάτου γονέα.