Κέντρο Ημέρας “Χαρά ΙΙ’: Ανοιχτή θέση εργασίας Επιστημονικά Υπεύθυνου.