Σε προτεραιότητα τα ΑμεΑ για τις αποζημιώσεις από την θεομηνία και επιπλέον εφάπαξ χορήγηση επιδόματος